QURBAN UKHUWAH PPTHM 2023

MEMASTIKAN HALAL HINGGA KE AKAR UMBI

Dalil yang mensyariatkan ibadah korban ialah firman Allah S.W.T.; “Maka solatlah kamu untuk Tuhanmu dan menyembelihlah”. – Surah al-Kautsar, ayat 2